xóc đĩa Blog

0

Nếu thành công, sẽ ra sao?

Thi thể đóng băng sẽ được tiêm nitơ lỏng để bảo quản được thời gian dài. Ảnh: Getty “Đóng băng chờ hồi sinh” là quá trình bảo quản cơ thể hoặc các bộ phận...