Daily Archive: Tháng Một 27, 2021

0

Động thái mới tháo ngòi xung đột

Biên giới Trung-Ấn. Hơn hai tháng rưỡi trôi qua giữa vòng đàm phán thứ tám và thứ chín. Khoảng cách giữa hai cuộc họp trước đó của các tư lệnh quân đoàn biên giới...